Izvedba nacionalnega preverjanja znanja

1. septembra 2021 je bil na straneh ministrstva objavljen sklep o izboru tretjega predmeta iz katerega bodo učenci 9. razreda opravljali nacionalno preverjanje znanj, in sicer bo za devetošolce OŠ Mozirje to geografija.

 

Preverjanje ob koncu 2. vzgojno-izobraževalnega obdobja:

4. maj 2022 – slovenščina

6. maj 2022– matematika

10. maj 2022 – tuji jezik angleščina

 

Preverjanje ob koncu 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja:

4. maj 2022 – slovenščina

6. maj 2022– matematika

10. maj 2022– geografija