Ravnateljica
Andreja Hramec
, univ. dipl. psihologinja

 

tel.: 03 839 2733
andreja.hramec@os-mozirje.si

Pomočnica ravnateljice
Urška Finkšt
, prof.,

 

tel.: 03 839 2746
urska.finkst@os-mozirje.si

 

Tajništvo
Klavdija Šemenc

 

tel.: 03 839 2730
fax: 03 839 2740
klavdija.semenc@os-mozirje.si

Zbornica
tel.: 03 839 2745

Knjižnica
Janja Irman Kolar

 

tel.: 03 839 2741
janja.irman.kolar@os-mozirje.si

Šolsko svetovalno delo
Petra Klepec, univ. dipl. psi. (psihologinja)

 

tel.: 03 839 2743
petra.klepec@os-mozirje.si

Silva Dešman, univ. dipl. soc. del. (socialna delavka)

tel.: 03 777 0092

Oddelek s prilagojenim programom
Jože Jakop

 

tel. :031 277 179
joze.jakop@os-mozirje.si

Podružnica Šmihel
Šmihel nad Mozirjem 28, 3330 Mozirje
Rozalija Acman

 

tel.: 03 583 1492

Kabinet razredne stopnje
tel.: 03 839 5514
Kabinet šport
tel.: 03 839 5513
Kuhinja
tel.: 03 839 2742
Računovodstvo
tel.: 03 839 2744
Dostopnost