Skoči na glavno vsebino

Knjižnica

button (4)

Šolska knjižnica ima bogat knjižni fond, saj je na policah že skoraj 24.000 knjig. Knjižno gradivo obsega leposlovno in strokovno literaturo. Knjige so računalniško obdelane. Tudi izposoja je vodena računalniško.

Učenci si knjige lahko izposojajo za branje doma, referenčno gradivo pa smejo uporabljati le v knjižnici. Izposojeno knjigo smejo praviloma zadržati 14 dni (izjema so knjige za domače branje). Seznam knjig za bralno značko je objavljen na šolski spletni strani. Če učenec knjigo poškoduje ali izgubi, mora plačati odškodnino ali kupiti novo knjigo.

V šolsko knjižnico so vpisani vsi učenci. Vsak obiskovalec ima svojo izkaznico. Knjige si izposojajo brezplačno.

 

Knjižnica je za izposojo odprta vsak dan od 7.15 do 8.10,  v glavnem odmoru in od 11.50 do 14.00 ure.

Za razredno stopnjo priporočen obisk na njihov dan:

  1. razred PONEDELJEK
  2. razred TOREK
  3. razred SREDA
  4. razred ČETRTEK
  5. razred PETEK

 

Želja nas vseh je, da bi čim več učencev zahajalo v knjižnico. Z branjem si bogatijo besedni zaklad in širijo svoje znanje.

                                                              

Knjižničarka je Janja Irman Kolar.

Dostopnost