Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8., in 9. razreda izvajati pouk izbirnih predmetov.

Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj tri iz naravoslovno-tehničnega sklopa. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Učencem in staršem je pri izbiranju v pomoč brošura s predstavitvijo posameznih izbirnih predmetov.

Izbirni predmet  Poučuje
Izbrani šport: nogomet Stanko Božičevič
Izbrani šport: odbojka Jure Žagar
Likovno snovanje I Tanja Pogorevc Novak
Likovno snovanje II Tanja Pogorevc Novak
Likovno snovanje III Tanja Pogorevc Novak
Multimedija Mojca Štor
Nemščina I Matejka Krumpačnik
Nemščina III Matejka Krumpačnik
Obdelava gradiv – Kovine Jernej Kokošinc
Obdelava gradiv – Les Jernej Kokošinc
Odkrivajmo preteklost svojega kraja Zlatka Jeseničnik
Organizmi v naravi in umetnem okolju Blaž Podrižnik
Poskusi v kemiji Tinkara Verbuč Rosenstein
Računalniška omrežja Mojca Štor
Raziskovanje organizmov v domači okolici Blaž Podrižnik
Sodobna priprava hrane Blaž Podrižnik
Šport za sprostitev Jure Žagar
Šport za zdravje Stanko Božičevič
Turistična vzgoja Romana Presečnik