Skoči na glavno vsebino

Želiš rokovnik natisniti? Rokovnik za vpis 2017-2018

       1. Razpis za vpis v srednje šole (brošura in objava na spletnih straneh MŠŠ) …………..do 23. 1. 2017

 1. Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih …………….……………… 2. in 11. 2. 2017
 1. Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti in spretnosti za učence, ki se želijo vpisati v SŠ programe, za katere je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (š).…………………..do 28. 2. 2017
 1. Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti in spretnosti …………..……. od 6. 3. do 18. 3. 2017
 1. Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti in spretnosti ter izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (š) ……………………do 27. 3. 2017
 1. Pošiljanje prijav za vpis v srednje šole za šolsko leto 2017/2018 …………………….…. do 4. 4. 2017
 1. Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2017/18……………….. 7. 4. 2017
 1. Morebitni prenosi prijav ………………….……………………………………………………..….….….. do 25. 4. 2017
 1. Obveščanje učencev o omejitvah vpisa  …………………………………………………….……. do 6. 6. 2017
 1. Razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. razredov ……………….…………………….……….15. 6. 2017
 1. Prinašanje dokumentov za vpis na SŠ in vpis na šolah

      brez omejitve, izvedba 1. kroga izbirnega postopka .………………………..…………od 19. do 22. 6. 2017

 1. Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka.………………….………………..……..……….….23. 6. 2017
 1. Prijava kandidatov za 2. krog izbirnega postopka

(kdor v 1. krogu ni bil sprejet) …………………………………….…………………………………………….do 27. 6. 2017

 1. Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka ………………………………….……..…..…..…. 30. 6. 2017
 1. Vpis učencev, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka ……….……..……….…………. 4. 7. 2017
 1. Objava prostih mest za vpis ………………………..……………………………….……………….…..…..…..5. 7. 2017
 1. Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta …………………….….……….………..…….do 31. 8. 2017

 

Dostopnost