Učenci 7. razreda so se pri izbirnem predmetu Obdelava gradiv LES odločili, da bodo svoje pridobljeno znanje koristno uporabili pri vzdrževanju učilnice za TIT.

Les1

Les2

Les3

Les4