Četrtošolci so veselo in v lepem vremenu prispeli na Ptuj.