Neobvezni izbirni predmeti 2019/20

Neobvezni izbirni predmet  Poučuje
Prvi tuji jezik – angleščina Alenka Kristan
Drugi tuji jezik – nemščina Matejka Krumpačnik
Umetnost Tanja Pogorevc Novak
Računalništvo Mojca Štor
Šport Jure Žagar, Stanko Božičevič
Tehnika Marjana Herček, Simona Fortek Dolinšek

 

Dostopnost