Skoči na glavno vsebino
Ravnateljica
Petra Klepec
, univ. dipl. psih.    tel.: 03 839 2733
petra.klepec@os-mozirje.si
Pomočnica ravnateljice
Rozika Kanjir
, prof.,    tel.: 03 839 2746
rozika.kanjir@os-mozirje.si
 
Tajništvo
Klavdija Šemenc
    tel.: 03 839 2730
klavdija.semenc@os-mozirje.si
Zbornica
tel.: 03 839 2745

Računovodstvo

Irena Šuligoj
tel.: 03 839 2744
irena.suligoj@os-mozirje.si  

Nežika strmčnik
tel.: 03 839 2744
nezika.strmcnik@os-mozirje.si

Šolsko svetovalno delo

Mateja Janet, mag. psih. (psihologinja)
tel.: 03 839 2743
mateja.janet@os-mozirje.si

Silva Dešman, univ. dipl. soc. del. (socialna delavka)
tel.: 03 777 0092
silva.desman@os-mozirje.si

Oddelek s prilagojenim programom

Marjanca Namestnik
marjanca.namestnik@os-mozirje.si

Podružnica Šmihel
Šmihel nad Mozirjem 28, 3330 Mozirje Rozalija Acman
tel.: 065 556 826
rozalija.acman@os-mozirje.si
Kabinet razredne stopnje
tel.: 03 839 5514
Kabinet šport
tel.: 03 839 5513
Kuhinja
tel.: 03 839 2742

Knjižnica

Janja Irman Kolar    
tel.: 03 839 2741
janja.irman.kolar@os-mozirje.si

IKT
Borut Lončar
tel.: 03 583 1492
borut.loncar@os-mozirje.si
 
Dostopnost