Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8., in 9. razreda izvajati pouk izbirnih predmetov.

Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj tri iz naravoslovno-tehničnega sklopa. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Učencem in staršem je pri izbiranju v pomoč brošura s predstavitvijo posameznih izbirnih predmetov.

Izbirni predmet  Poučuje
Ansambelska igra Lijana Blagovič
Glasbena dela Lijana Blagovič
Izbrani šport: nogomet Stanko Božičevič
Izbrani šport: odbojka Jure Žagar
Likovno snovanje I Tanja Pogorevc Novak
Likovno snovanje II Tanja Pogorevc Novak
Likovno snovanje III Tanja Pogorevc Novak
Multimedija Mojca Štor
Nemščina I Matejka Krumpačnik
Nemščina II Matejka Krumpačnik
Nemščina III Matejka Krumpačnik
Organizmi v naravi in umetnem okolju Blaž Podrižnik
Računalniška omrežja Mojca Štor
Raziskovanje organizmov v domači okolici Tinkara Verbuč Rosenstein
Šport za sprostitev Stanko Božičevič
Šport za zdravje Jure Žagar
Turistična vzgoja Romana Presečnik
Urejanje besedil Mojca Štor
Življenje človeka na Zemlji Romana Presečnik

 

Dostopnost