Skoči na glavno vsebino

Obveščamo vas, da je bil sprejet Zakon o spremembi in o dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki širi krog upravičencev do brezplačnega kosila.

Do subvencije v višini cene kosila bodo od 1. 2. 2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo in so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečen dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Ker šola nima pravice pridobivati podatkov o subvencijah vas prosimo, da v odločbi preverite podatek o vašem odstotku neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Dostopnost