Zbiramo star papir. Sredstva bomo namenili učbeniškemu skladu
 
Kontejner je na zgornjem parkirišču pred šolo.