V podaljšanem bivanju se radi igramo tudi s Pikinimi dominami in Pikin bingo.

Uživamo!
učiteljica Lucija Kranjc