Skoči na glavno vsebino

 V mesecu februarju bodo šole  v skladu z Zakonom o osnovni šoli začele z vpisi  otrok v  1. razred za naslednje šolsko leto.

Starši morajo v 1. razred vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu dopolnili starost 6 let. 

Seznam otrok iz šolskega okoliša, ki jih je šola dolžna vpisati v 1. razred,

si šola pridobi iz evidence šoloobveznih otrok, ki jo vodi šolska uprava.

Osnovna šola Mozirje bo z vpisom prvošolcev pričela z 9. 2. 2015.

Pred vpisom želimo starše bodočih prvošolcev na roditeljskem sestanku,

ki bo potekal 3. 2. 2015 ob 17.00 v učilnici likovne umetnosti (predmetna stopnja),

seznaniti z organizacijo dela v 1. razredu  9-letke,  skrbi za otroke pri pouku in programom dela v 1. razredu.

Dogovorili se bomo tudi za natančne datume in ure vpisa bodočih prvošolcev v osnovno šolo.

Poskušali bomo odgovoriti tudi na vprašanja, ki se vam porajajo ob vstopu otoka v osnovno šolo.

Dostopnost