Skoči na glavno vsebino

NOVOSTI V ZVEZI Z NACIONALNIM PREVERJANJEM ZNANJA
Z letošnjim šolskim letom je nacionalno preverjanje znanja obvezno tudi za učence 6. razreda.

 

DATUMI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA za šolsko leto 2013/2014
Znani so datumi nacionalnega preverjanja znanja za tekoče šolsko leto, in sicer:
ZA UČENCE 6. RAZREDA:
6. maj 2014 matematika
8. maj 2014 slovenščina
12. maj 2014 tuji jezik angleščina

ZA UČENCE 9. RAZREDA:
6. maj 2014 matematika
8. maj 2014 slovenščina
12. maj 2014 glasbena umetnost

Tudi v tem šolskem letu bo možen elektronski vpogled v rezultate nacionalnega preverjanja znanja za učence 6. in 9. razreda. Dostop do ovrednotenih preizkusov bo za učence 9. razreda možen od 2. do 4. junija, za učence 6. razreda pa od 9. do 11. junija.
Dostop do rezultatov bo možen na spletni strani http://npz.ric.si . Za dostop potrebujete šifro, ki jo je učenec prejel ob nacionalnem preverjanju znanja v šoli, in enotno matično številko otroka.

Dostopnost