Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko leto 2019/2020

Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za posamezno raven izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2019/2020 je namenjen novim vlagateljem, ki še nimajo Zoisove štipendije oziroma se prvič prijavljajo za dodelitev, in tistim, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020 prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja. Rok za oddajo vlog je za dijake 6. 9. 2019.

Vsa dokumentacija je dostopna na povezavi: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-zoisovih-stipendij-za-posamezno-raven-izobrazevanja-za-solsko-oziroma-2/

Štipendije za deficitarne poklice

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 30. 1. 2018 objavil Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2018/2019 (250. javni razpis), ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Vse podrobnosti podeljevanja štipendije za deficitarne poklice si lahko preberete v priloženem letaku.

Prilagamo pa povezavo do kratkega predstavitvenega filma o štipendijah za deficitarne poklice https://www.youtube.com/watch?v=jvhwX0axBUQ&feature=youtu.be.

Štipendije za deficitarne poklice (letak)

OBVESTILO O MOŽNOSTIH ŠTIPENDIRANJA

Spoštovani učenci in starši!

Ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja vas obveščamo o možnostih štipendiranja v Republiki Sloveniji ter kje in kdaj se vloge za štipendiranje oddajajo. Štipendije ureja  nov Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/2013; ZŠtip-1), ki v 8. členu določa dodeljevanje naslednjih štipendij:

  1. državne
  2. Zoisove
  3. štipendije za deficitarne poklice
  4. štipendije za Slovence v zamejstvu
  5. štipendije Ad futura
  6. sofinancirane kadrovske štipendije.

(več …)