Sprejem prvošolcev

Sprejem prvošolcev

Prvošolke in prvošolce vabimo na sprejem v 1. razred v sredo, 1. 9. 2021.

Sprejem za otroke matične šole bo v Mozirju ob 10.30 na ploščadi pred učilnicami prvega razreda.

Sprejem za otroke POŠ Šmihel pa bo ob 9.30. uri.

Sprejem bo trajal predvidoma 1 uro. Prvi šolski dan otroci še ne potrebujejo šolske torbe in copat.

Starše pri tem prosimo, da upoštevajo vse veljavne omejitve in ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom.

OBVESTILO ZA PRVI ŠOLSKI DAN 2021/22

OBVESTILO ZA PRVI ŠOLSKI DAN 2021/22

 

Spoštovani učenke, učenci in starši!

Veseli nas, da se bomo v sredo, 1. septembra 2021, zopet srečali in pričeli novo šolsko leto.
Delo bo potekalo po Modelu B, ki predvideva izvajanje vseh dejavnosti učencev v šoli z upoštevanjem omejitev in ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom.

V šolskem letu 2021/22 se bo pouk za učence od 2. do 9. razreda pričel v sredo1. 9. 2021, ob 8.20. Pouk bo potekal po urniku, ta dan bodo imeli učenci 5 šolskih ur.

Za malico in kosilo bo poskrbljeno. Na osnovi prijav, ki ste jih oddali ob koncu šolskega leta, bo organizirano tudi podaljšano bivanje do 16. ure. Učenci naj s seboj prinesejo torbo, zvezke, peresnico in copate.

Za učence vozače bo organiziran šolski prevoz, kjer bomo upoštevali higienska priporočila za izvajanje prevoza šolarjev. Organizirano bo tudi jutranje in popoldansko varstvo vozačev.

Prvi šolski dan naj učenci od šestega do devetega razreda na pričetek pouka počakajo na parkirišču pred športno dvorano, razredniki pa jih bodo odpeljali v matične učilnice.

Učence razredne stopnje pa bodo na vhodu RS pričakale učiteljice in jih pospremile v učilnice.

 

Nekaj splošnih navodil za vse učence:

  • V šolo naj pridejo le zdravi otroci.
  • Potrebno je vzdrževati higienske ukrepe: higieno kašlja, umivanje in razkuževanje rok ter ostala priporočila NIJZ.
  • Vozači naj med prevozom s šolskim avtobusom ali kombijem nosijo masko. Maske priskrbite starši.
  • Ker je Vlada RS podaljšala Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu, je za vse učence obvezno nošenje mask na hodnikih in v skupnih prostorih. Pri pouku pa morajo maske nositi učenci od 6. do 9. razreda.

 

Veselimo se novih izzivov z vami!

Kolektiv OŠ Mozirje

Učna gradiva za šolsko leto 2021/22

UČBENIŠKI SKLAD IN UČBENIŠKA GRADIVA ZA ŠOL. L. 2021/2022

Spoštovani starši!

Učenci si lahko učbenike za novo šolsko leto za vse razrede izposodijo iz ŠOLSKEGA UČBENIŠKEGA SKLADA. Prejeli jih bodo v prvem tednu pouka. Predvidevamo, da bodo to možnost izkoristili vsi učenci, vpisani na našo šolo, za kar ni potrebno več izpolnjevati naročilnice. Če pa boste otroku sami kupili učbenike in si jih ne boste izposodili, nam to sporočite in izpolnite priloženo ODJAVNICO.

Prosimo vas tudi, da jim učbenike pomagate ustrezno oviti in podpisati, da jih bodo lahko ob koncu leta nepoškodovane vrnili v šolsko knjižnico. V primeru, da bo kakšen učbenik uničen, izgubljen ali ga boste želeli odkupiti, sporočite to skrbnici učbeniškega sklada, ki bo v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniškega sklada ovrednotila odškodnino ali odkupnino, ki jo je potrebno plačati.

Tudi v tem šolskem letu prejmejo učenci 1., 2. in 3. razredov ter oddelka s prilagojenim programom v šoli brezplačno vse potrebne delovne zvezke, ki jih financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Teh na koncu ne vračajo.

Celotni seznami gradiv in potrebščin so objavljeni na spletni strani šole.

 

 

skrbnica učbeniškega sklada                                                                        ravnateljica

Janja Irman Kolar                                                                                          Andreja Hramec

Samotestiranje

Spoštovani starši,

prejeli smo obvestilo MIZŠ, da se v začetku  junija začne izvajati samotestiranje učencev zadnje triade osnovne šole.

Namen in cilj samotestiranja osnovnošolcev je

  • vzpostaviti varno šolsko okolje za učence in zaposlene v šolstvu,
  • identificirati okužene in preprečiti nadaljnje širjenje okužbe.

Samotestiranje je prostovoljno in brezplačno. Za samotestiranje se uporabljajo verificirani presejalni hitri antigenski testi.

Učenci se bodo samotestirali doma, v varnem in mirnem okolju. Testiranje bodo izvedli po opisanem postopku enkrat tedensko, in sicer v ponedeljek pred prihodom v šolo ali v nedeljo zvečer.

Prosim vas, da se pred odločitvijo za samotestiranje vašega otroka seznanite še z informacijami, ki jih podajamo v nadaljevanju. Priporočamo vam, da skupaj s svojim otrokom pregledate priložene materiale in kratek filmček z navodili ter se z njim pogovorite pred končno odločitvijo.

Kot lahko vidite iz priloženih infografičnih navodil (povezava na navodilo) in posnetka na povezavi (posnetek) je izvedba samotestiranja zelo enostavna in neboleča. Navodila so tako v obliki infografike kot tudi v filmčku predstavljena zelo jasno in natančno, zato težav pri izvedbi ne bi smeli imeti.

V prilogi (povezava na Protokol samotestiranja) se nahajajo dodatne informacije in navodila za ravnanje v primeru pozitivnega testa na samotestiranju.

Samotestiranje ni predvideno za učence, ki so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev. 

Naša šola je prejela komplete za izvajanje prostovoljnega samotestiranja učencev, ki jih bomo razdelili učencem 7., 8. in 9. razreda, ki bodo to želeli.

Za izročanje kompletov za samotestiranje učencev potrebujemo predhodno soglasje staršev. Če se za samotestiranje odločite, vas prosimo, da skenirano podpisano soglasje (povezava na soglasje) pošljete razredniku ali pa ga vaš otrok prinese v šolo in odda razredniku do petka, 28. 5. 2021. Učencem, katerih starši boste podpisali soglasje, bomo prve komplete testov za samotestiranje razdelili v petek, 4. 6. 2021.

V primeru nejasnosti ali želje po dodatnih pojasnilih lahko pokličete na 03 839 27 33.

V želji, da bi lahko v bodoče  pouk kontinuirano izvajali v prostorih šole in vsem udeležencem vzgojno-izobraževalnega procesa zagotovili varno šolsko okolje, pedagoški delavci in vodstvo šole spodbujamo k odločitvi za samotestiranje. 

Želim vam vse dobro in vas lepo pozdravljam.

                                                                                     Andreja Hramec, ravnateljica

Dostopnost