S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo bili z okrožnico z dne 28. 10. 2021 obveščeni o spremembah glede prostovoljnega samotestiranja učencev v osnovni šoli.

Po odloku Vlade RS, ki prične veljati 1. 11. 2021:

  • se prostovoljno s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa testirajo vsi učenci od 1. do 9. razreda,
  • učenci izvedejo samotestiranje dvakrat tedensko v domačem okolju, praviloma ob nedeljah in ob sredah,
  • učenci so za potrebe prostovoljnega samotestiranja upravičeni do 10 testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih pridobi učenec oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki v lekarni na kartico zdravstvenega zavarovanja.

Kompleti za samotestiranje učencev in dijakov bodo na voljo v lekarnah že od petka, 29. 10. 2021.