Tudi na naši šoli poskušamo spremeniti potovalne navade, zato učence spodbujamo k različnim dejavnostim pod sloganom 

Živi zdravo. Potuj trajnostno.

https://www.tedenmobilnosti.si/

Dostopnost