Čakanje smo si popestrili z družabnimi igrami.
Skoraj nismo uteg

nili več k zdravnici.