Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se od 1. 2. 2022  zaradi odrejene karantene za podružnico Šmihel izvaja izobraževanje na daljavo.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene, torej do vključno 4. 2. 2022.

Vsa dodatna obvestila bodo staršem in učencem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

 

Mozirje, 1. 2. 2022                                        Petra Klepec, ravnateljica